In memoriam Broer van Wegberg

Afgelopen week overleed Broer van Wegberg, op 80 jarige leeftijd.

Sinds 2007, in onze 7e Revue ‘Ech, Moervas’ was Broer een vaste, stille kracht. Broer vervulde op de bühne vaak rollen die bescheiden waren van omvang, maar een grote rol speelden in het verloop van de betreffende Revues. Zoals een van de bouwvakkers die er mede voor zorgden dat in Ech Moervas dochter Andrea (lid van het eerste uur, en oud regisseuse) een Revue lang vast zat in het asfalt. Of de Consul van Nieuw-Zeeland die in Ech, Eweg Echter jongeren kwam ronselen voor een nieuwe start aan de overkant van de wereld.

Naast zijn bijdrage op de bühne, droeg Broer zijn steentje bij achter de bühne, zoals de catering.

Tot en met 2019 bleef Broer actief, nadien ging hij met ‘Revue pensioen’.

Mensen als Broer zijn onmisbaar voor onze stichting. Hij zal ook in de toekomst in onze herinnering blijven.

We wensen Andrea en familie veel sterkte met dit verlies.

Echter Revue, mit eine lach en ein traon…